Veckoplanering för årskurs 5B

Utvalda

Vecka 42:

MÅNDAG: Vi följer schemat
TISDAG: Vi följer schemat
Idrott – eleverna behöver ombyte, handduk och vattenflaska
Eleverna ska svara på Skolverkets enkät om hur de uppfattar sin skolgång
ONSDAG: Vi följer schemat
TORSDAG: Vi följer schemat
Läxhjälp erbjuds 15.00-16.00
Musikverkstad från kl 14
Prov Norden
FREDAG: Vi följer schemat
ÖVRIG INFORMATION:

LÄXOR/PROV: Prov Norden, kunna peka ut länder, städer, bergskedjor och sjöar på blindkarta (sida 123 i Utkik Geografi) – torsdag den 19/10 (v.42).

cropped-bild4.png

Annonser

Enkät, påminnelse

Idag har eleverna gjort enkäten från Skolverket tillsammans med Erik och Tikki. Via Semira har information angående vårdnadshavarnas enkät nått mig och det är dystra siffror kring deltagande vårdnadshavare på Visättraskolan. Jag skickade tidigare ut ett mail med lösenord och användarnamn för att svara men har också idag skickat med enkäten med barnen.

Det skulle betyda mycket för oss om ni ville ta er några minuter och bidra till skolans fortsatta utvecklingsarbete. Sista dagen att svara på enkäten är den 20/10.

/Malin

Vecka 41

Under veckan har eleverna fått arbeta med kamratrespons. Eftersom de nu börjar bli klara med sina faktatexter om de nordiska länderna fick de tillfälle att läsa varandras och använda modellen ”two stars and a wish”. Vi arbetar aktivt med den för att lyfta vad eleverna gjort bra men också vad som kan utvecklas eftersom en text egentligen aldrig blir klar. Vi övar mycket på att inte använda ord som ”det här var dåligt” utan istället ord som ”det här skulle kunna utvecklas”.

Vi är även igång med läsböcker som eleverna lånat från biblioteket. När de läst klart ska de skriva en recension och sen presentera den inför kamraterna, därefter får klasskamraterna komma med respons. Vi utvecklas tillsammans!

Många av eleverna är igång med att göra reklam för sitt land, de får själva välja om de vill göra en reklambild eller en reklamfilm. De ska använda sin faktatext som grund i filmen, men får göra om det för att passa syftet.

I matematik och teknik har eleverna skapat lövkonst tillsammans med Chimen, något de uppskattade mycket.

Jag vill också lyfta att eleverna kommer allt närmre sin första belöning, det är så kul att se att de är motiverade och följer sina mål! Ha en härlig helg!
/Malin och Sabir